Obec Cholina

Sdílet na Facebook Informace na e-mail Přihlásit se k odběru SMS

Dnes je 19.2.2019, svátek má Patrik.

SMS Infokanál

Úvodní strana » SMS Infokanál

Vážení spoluobčané,
obec Cholina Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v našem městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz systému, který umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrované číslo Vašeho mobilního telefonu v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
- plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
- plánovaných přerušeních dodávky elektrické energie, popř. plynu?
- termínech mimořádných svozů odpadu?
- termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
- konání kulturních a společenských akcí, organizovaných obcí?
- termínech konání očkování domácích zvířat?
- mimořádných změnách v provozní době obecního úřadu, lékaře apod.?
- další užitečné informace spojené s životem ve Vašěm městě?


Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora. Tento systém je pro Vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.
Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, nebudete zahlceni nežádoucí reklamou a inzercí!

Jak se zaregistrovat?
Služba je poskytována zdarma všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu.
Stačí odeslat jednu textovou SMS zprávu z Vašeho mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotová. Stejným způsobem můžete tuto službu kdykoli zrušit. Využít můžete také registraci pomocí webového formuláře zde.

Registrace zasláním SMS:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraCHOLINAmezeraCISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID.
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

Registrační SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu: 585 348 026


Jak se odregistrovat?
Zrušení odběru SMS zpráv bude provedeno zasláním jedné SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ
na číslo služby SMS InfoKanálu obce: 585 348 026

Další informace:
Databáze telefonních čísel nebude poskytována dalším stranám. Službu provozuje společnost INFOKANÁL s.r.o., která je řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů! S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na náš obecní úřad. Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz.

Služba je určena pro občany Choliny ve věku nejméně 18 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím SMS ve tvaru ODREGISTRUJ a zasláním na telefonní číslo 585348026 nebo písemně. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vašíic práv můžete kontaktovat OÚ. Od 25. 5. 2018 pověřenec pro ochranu osobních údajů Tomáš Pavelka, SMS-služby s.r.o., V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4 - Podolí, datová schránka: j49zfqv, T: 739 244 974. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.Obec Cholina | Tvorba www stránek - webové prezentace