Obec Cholina

Sdílet na Facebook Informace na e-mail Přihlásit se k odběru SMS

Dnes je 20.3.2019, svátek má Světlana.

Sociálně-právní ochrana dětí

Úvodní strana » Samospráva obce » Sociálně-právní ochrana dětí

Co je orgán sociálně-právní ochrany dětí?

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je:

- obecní úřad

- obecní úřad s rozšířenou působností

- krajský úřad

- Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tomuto úřadu se také říká OSPOD.

OSPOD:

- chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj,

- dohlíží na to, aby byly děti v bezpečí,

- zastupuje dítě u soudu, aby byla chráněna jeho práva.

V čem může OSPOD pomoci?

Na obecní úřad se mohou přijít poradit rodiče s dítětem, ale i dítě samotné. Na obecním úřadu vám pracovníci poradí, kam se obrátit s řešením své situace.

Na obecním úřadě s rozšířenou působností najdete přímo oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Tam jsou sociální pracovníci, kteří mají na starosti pomoc dětem a jejich rodinám.

OSPOD pomáhá rodičům:

- s výchovou dítěte,

- s péčí o dítě,

- s péčí o domácnost,

- s bydlením,

- jak vyjít s penězi,

- se školou dítěte,

- při rozchodu či rozvodu s partnerem,

- při řešení rodinných problémů.

Na obecním úřadu s rozšířenou působností je také kurátor pro mládež. Ten pomůže Vašemu dítěti, pokud:

- má problémy s chováním,

- nechodí do školy,

- pije alkohol nebo bere drogy,

- páchá trestnou činnost.

Dítě mimo vlastní rodinu

Pokud je dítě v rodině týrané, zneužívané nebo zanedbávané, pomůže tuto situaci řešit OSPOD. 

V případě, že je dítě nadále v ohrožení, mají pracovníci OSPOD právo navrhnout soudu odebrání dítěte z rodiny, pokud dítě není v bezpečí. Dítě je pak v pěstounské rodině nebo v ústavu.
Pokud je dítě v pěstounské rodině nebo v ústavu, pracovník OSPOD ho alespoň jednou za 3 měsíce navštěvuje. Sleduje, jak se dítěti daří a pomáhá, aby se dítě mohlo vrátit domů.

OSPOD také vyhledává zájemce o pěstounství a připravuje je na výkon pěstounské péče.

Obecní úřad, kam se můžete obrátit o radu:

Obecní úřad Cholina

Cholina 52

783 22 Cholina

Telefonní číslo: 607 728 697

http://www.obeccholina.cz/

Úřední hodiny kdy je možné obecní úřad navštívit:

pondělí   8:00 - 17:00

středa     8:00 - 17:00

Negarantovaná provozní doba:

úterý, čtvrtek  8:00 - 16:00

Obecní úřad s rozšířenou působností, kde mají na starosti 

sociálně-právní ochranu v plném rozsahu:

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Litovli

Havlíčkova 818, 784 01 Litovel

Kontakty:

Mgr. Procházka Pavel vedoucí odboru

Tel: 585153231, e-mail: prochazka@mestolitovel.cz, 1. patro, dveře č. 206

Bc. Spurníková Marcela  zástupce vedoucího odboru, sociální pracovník

Tel: 585153226, e-mail.: spurnikova@mestolitovel.cz 1. patro, dveře č. 204

Bc. Krylová Monika  sociální pracovník

Tel: 585153232, e-mail: krylova@mestolitovel.cz 1. patro, dveře č. 204

Bc. Sléha Radim  sociální pracovník, náhradní rodinná péče, kurátor

Tel: 325 501 234, e-mail: sleha@mestolitovel.cz , 1. patro, dveře č. 205

http://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/socialne-pravni-ochrana-deti.html

Pracovní doba:

Po 7.00 ? 11.30, 12.00 - 17.00

Út 7.00 ? 11.30, 12.00 ? 15.00

St 7.00 ? 11.30, 12.00 ? 17.00

Čt 7.00 ? 11.30, 12.00 ? 15.00

Pá 7.00 ? 13.00,

Úřední dny, ve kterých jsou pracovníci zastiženi, připadají na pondělí a středu v době od: 7.00 ? 11.30 a od 12.00 ? 17.00.

Jak si můžete stěžovat na výkon sociálně-právní ochrany obecního úřadu

Každý občan má právo stěžovat si proti postupu správního orgánu (obecního/městského úřadu) či proti nevhodnému chování pracovníků úřadu.

Stížnost můžete podat:

ústně - osobně - starostovi obce či jakémukoli pracovníkovi obecního úřadu. Při ústním podání vždy zpracuje úřad písemný záznam stížnosti, kterou jako stěžovatel zkontrolujete a potom podepíšete.

písemně  elektronicky na email: starosta@obeccholina.cz

písemně  poštou na adresu: Obecní úřad Cholina, Cholina 52, 783 22 Cholina

Do stížnosti uveďte:

Své jméno a příjmení, kontakt,

Na co si stěžujete (předmět stížnosti ? co se Vám konkrétně nelíbí).

Jak si přejete být informováni o vyřízení stížnosti (poštou, telefonicky).

Stížnost je možné podat i anonymně, vyrozumění o vyřízení stížnosti bude zveřejněno na vývěsce obecního úřadu po dobu 14 dnů.


Vyřizování stížností

Oprávněnou osobou k vyřizování stížností na Obecním úřadu v Cholině je paní Pavla Bezová - starostka.

Stížnost nikdy nevyřizuje ten, na koho si ve stížnosti stěžujete.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena do 60 dnů ode dne jejího přijetí.

Podle výsledku stížnosti přistoupí úřad k nápravě.

O vyřízení stížnosti budete vyrozuměni poštou nebo telefonicky, jak si sami ve stížnosti zvolíte.

Vyjádření o vyřízení anonymní stížnosti bude vyvěšeno spolu se stížností po dobu 14 dní na úřední desce obecního.

Jste nespokojeni s vyřízením stížnosti?

Pokud nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, můžete se obrátit s žádostí o prošetření stížnosti na tyto osoby či instituce:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

e-mail: podatelna@kr-olomoucky.cz


Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39 
602 00 Brno 

e-mail: podatelna@ochrance.cz Obec Cholina | Tvorba www stránek - webové prezentace